Homilia: Jezus Chrystus króluje jako sługa
Homilia: Jezus zawierza nam troskę o Jego dom, o Jego krewnych
Homilia: Otwarcie się na Boga, otwiera przed człowiekiem zupełnie inną perpsektywę
Zakończenie i list kard. Stanisława Dziwisza