Rozpoczęliśmy w naszej świątyni całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Pragnienie takie narodziło się w grupie serc kapłanów naszej Archidiecezji. Chcemy w ten sposób trwać przy Mistrzu, w czasach niespokojnych również dla Kościoła, kiedy rozeznajemy, że Pan cierpi, jako Jego Głowa – a bardzo kocha swój Kościół.
Zapraszamy do spotkania z Panem osoby świeckie, duchowne – każdego!
Zapis na dyżur w wakacje (kliknij w napis)
można się wpisywać na dyżur w konkretny dzień wakacji.
Bądźmy z Panem, gdy rozeznajemy, że o to prosi. Bóg dobry uspokaja wszystko, On nam da za ten czas ofiarowany Jemu na adoracji niepomiernie więcej łaski i pokoju.