‼️JA JESTEM‼️
Ostatnie dwa lata to czas wielkich rocznic i wydarzeń w polskim Kościele. W roku 2020 świętowaliśmy 100-tną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, pierwszego w historii papieża z Polski. W tym roku przeżywamy 100-tną rocznicę urodzin ks. Franciszka Blachnickiego, który wywarł ogromy wpływ na kształt wiary młodego pokolenia, czego owoce zbieramy do dziś. Niedawno cieszyliśmy się beatyfikacją bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który okazał się być opatrznościowym mężem dla Kościoła w ciemnej epoce komunizmu.
Równocześnie w tym samym czasie ludzie na świecie zostali dotknięci straszliwą pandemią koronawirusa, który zebrał i wciąż zbiera swoje śmiertelne żniwo. Umarło wiele osób, ludzie stracili swoich najbliższych. Umierali także księża. Odczytujemy to jako swoisty znak – nie jako karę, co raczej słowo skierowane do nas przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Łk 13,2-3. Póki co, zostaliśmy oszczędzeni od wirusa, lecz powinno nas to skłonić do większej uważności i ofiarności przez pozostałą część życia.
Ostatnie dwa lata to także czas głębokich przemian w polskim Kościele. Jesteśmy świadkami odchodzenia wielu osób ze wspólnoty Kościoła, szczególnie młodych. To także w jakiejś mierze nasza wina. Nie szukajmy winnych tylko poza sobą, lecz uderzmy się w pierś – my także okazaliśmy się nieraz za mało wrażliwi, za mało ofiarni, za mało otwarci na potrzeby ludzi.
Mając to wszystko na uwadze pragniemy – jako pokolenie księży, spadkobierców wielkiego dziedzictwa duchowego św. Jana Pawła II, bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz ks. Franciszka Blachnickiego – na nowo, z nowym zapałem podjąć trud kapłańskiego życia poprzez większą skromność, życzliwość wobec ludzi, a przede wszystkim modlitwę. Jesteśmy świadomi, że wszystko zaczyna się od żywego i głębokiego kontaktu z naszym Mistrzem Jezusem Chrystusem, który patrzy na nas i bardzo na nas liczy. Szymonie, spisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Mk 14,37 – pyta każdego z nas. Dlatego – jako księża, uczniowie Pana – pragniemy trwać przy Nim „twarzą w twarz”, w ciszy, wsłuchując się w Jego głos. Będziemy prosić Go, jak starotestamentalny Jakub, który wołał: Nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz! Rdz 32,27 – abyśmy dzięki Jego pomocy nigdy Go nie zawiedli, stawali się prawdziwymi sługami na wzór Chrystusa. W samym sercu naszej diecezji, miasta Krakowa, na Rynku Głównym, w kościele św. Wojciecha, podejmujemy codzienną adorację księży w niedzielę od 13.00 do 21.20 i od poniedziałku do piątku od 7.00 do 21.20.
Zwracamy się do wszystkich księży z Krakowa i okolic o jedną godzinę w tygodniu dla Pana – przybądźcie na ten czas do kościoła św. Wojciecha, by modlić się i trwać przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Nie możemy zawieść Chrystusa! Przejdziemy przez ten trudny czas, jeśli Mu zaufamy i nie opuścimy Go.
Kościół św. Wojciecha ma już swoją małą, piękną tradycję. Podczas Światowych Dni Młodzieży znajdował się w nim Szpital Domowy, w którym modlono się godzinami przed Najświętszym Sakramentem. Duch ten trwa do dziś, choć Adoracja Najświętszego Sakramentu jest obecnie ograniczona do 1,5 godz. dziennie; odczytujemy to jako nasze zadanie, aby została ona wydłużona. My, księża XXI wieku, chcemy na nowo zanurzyć się w tym, co najważniejsze – w modlitwie i czuwaniu z Jezusem. Modlitwa ta będzie się odbywała całkowicie w ciszy. Kościół będzie otwarty od 7.00 do mszy św. o godz. 21.37, aby także inni, szczególnie ludzie świeccy, mogli uczestniczyć w tym trwaniu przed Panem.
Prosimy księży, którzy pragną włączyć się w tę modlitwę, o przesłanie swojego zgłoszenia na adres: adoracjawojciech@gmail.com.
Każdemu księdzu, który się zgłosi, zostanie udostępniony link do tabeli, w której będzie się mógł zapisać na określoną przez siebie godzinę adoracji.
Wspólnota Kapłanów Adorujących „Ja Jestem”
Zapraszamy także do śledzenia strony na facebook: Wspólnoty Kapłanów Adorujących Najświętszy Sakrament