Skrzynka intencji

Codziennie na Adoracji Najświętszego Sakramentu modlimy się o moralną odnowę naszego miasta. Jeśli chcesz, abyśmy ogarnęli modlitwą również Ciebie i Twoje osobiste prośby, wyślij nam swoją intencję.