INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE


Warning: getimagesize(/wojciech/wp-content/uploadshttps://wojciechnarynku.pl/wp-content/uploads/2020/03/5bf681b349b62_o_original.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /wojciech/wp-content/themes/total-3.6.0/framework/classes/image-resize.php on line 103
5bf681b349b62 O Original

Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, wprowadził w życie na terenie Archidiecezji Krakowskiej rekomendacje Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dotyczące środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Do istotnych wskazań należy:

  • ograniczenie osób przebywających w kościele do 50 osób.
  • udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem, przy jednoczesnej zachęcie do osobistej modlitwy i duchowej łączności poprzez transmisje radiowe lub telewizyjne.
  • zastosowanie się w czasie liturgii do następujących zasad: znak pokoju należy przekazywać przez tylko przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk, możliwość przyjmowania Komunii świętej na rękę (wyciągamy wówczas lewą rękę, a prawą ręką przyjmujemy Eucharystię bezpośrednio przy szafarzu) oraz zrezygnowanie na ten czas z korzystania z wody święconej na rzecz znaku krzyża uczynionego przy wejściu do kościoła.

Wyraźmy w ten sposób nasze świadectwo zatroskania o zdrowie i życie swoje i naszych bliźnich. Przyjmując te zalecenia tym usilniej prośmy Boga, by oddalił od nas wszelkie niebezpieczeństwo, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Codziennie w tej intencji odmawiamy Pod Twoją obronę przed obrazem Matki Bożej ? XVII kopii ikony Salus Populi Romani, czyli ocalenia ludu rzymskiego, znajdującej się w głównym ołtarzu.