Ogłoszenia duszpasterskie na IV niedzielę Wielkiego Postu


Warning: getimagesize(/wojciech/wp-content/uploadshttps://wojciechnarynku.pl/wp-content/uploads/2020/03/slide-1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /wojciech/wp-content/themes/total-3.6.0/framework/classes/image-resize.php on line 103
Slide 1
  1. Dziś IV niedziela Wielkiego Postu, zwana ?Laetare?.
  2. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to również Dzień Świętości Życia. W tym dniu można złożyć deklarację Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i podjąć dziewięciomiesięczną modlitwę za dziecko w łonie matki, którego życie jest zagrożone. Deklaracje, wraz z tekstem codziennej modlitwy są wyłożone z tyłu kościoła. Osoby, które zdecydują się na Duchową Adopcję, są proszone o złożenie potwierdzenia ? nawet anonimowo ? do koszyka, który znajduje się przy deklaracjach.
  3. Adorację w środę poprowadzi Róża Różańcowa św. Franciszka, wspierająca modlitwą osoby korzystające z poradni Szpitala Domowego.
  4. W zakrystii bazyliki Mariackiej można nabyć wielkanocne baranki wspierając tym samym dzieła Caritas.
  5. Msze święte w naszym kościele, jest również wieczorna adoracja o godz. 20.00 z możliwością spowiedzi odbywają się bez zmian, z jednoczesnym zachowaniem limitu 50 osób i zasad obowiązujących podczas liturgii, które są wypisane przy wejściu do kościoła. Do 29 marca obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy świętej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem, przy jednoczesnej zachęcie do osobistej modlitwy i duchowej łączności poprzez transmisje radiowe lub telewizyjne.
  6. W tym trudnym czasie trwającej epidemii starajmy się pozostawać w domach i ograniczać spotkania z innymi. Wyraźmy w ten sposób nasze świadectwo zatroskania o zdrowie i życie swoje i naszych bliźnich. Przyjmując te zalecenia tym usilniej prośmy Boga, by oddalił od nas wszelkie niebezpieczeństwo, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Codziennie w tej intencji odmawiamy modlitwę Pod Twoją obronę przed obrazem Matki Bożej ? XVII kopii ikony Salus Populi Romani, czyli ocalenia ludu rzymskiego, znajdującej się w głównym ołtarzu. Wszystkim, którzy trwają w tej intencji na modlitwie bardzo dziękuję.