OGRANICZENIA UDZIAŁU WIERNYCH W OBRZĘDACH RELIGIJNYCH


Warning: getimagesize(/wojciech/wp-content/uploadshttps://wojciechnarynku.pl/wp-content/uploads/2020/03/pięciu.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /wojciech/wp-content/themes/total-3.6.0/framework/classes/image-resize.php on line 103
Silhouette Of Five De-focused People Standing In Different Poses, Reflecting In The Floor

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

Przyjmując te zalecenia tym usilniej prośmy Boga, by oddalił od nas wszelkie niebezpieczeństwo, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas…

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!