Wystawienie relikwii Świętej Marii Magdaleny i czuwanie przy nich w najpiękniejszy dzień – Zmartwychwstania Pańskiego, 17 IV 2022, w kościele Świętego Wojciecha na Rynku w Krakowie.
Nasz kościół jest od wieków stróżem tego drogocennego Skarbu, jakim są relikwie Świętej Marii Magdaleny. Takich świątyń na świecie jest tylko kilka.
W Niedzielę Wielkanocną zapraszamy na uroczyste czuwanie przy relikwiach Tej, która słuchała Mistrza i była pierwszym Zwiastunem Jego Zwycięstwa nad śmiercią!