?Totus Tuus?. Modlitewny maraton za Kościół i Ojczyznę.


Warning: getimagesize(/wojciech/wp-content/uploadshttps://wojciechnarynku.pl/wp-content/uploads/2019/11/papap.jpeg): failed to open stream: No such file or directory in /wojciech/wp-content/themes/total-3.6.0/framework/classes/image-resize.php on line 103
Papap

Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski ogłosił Modlitewny Maraton za Kościół i Ojczyznę, związany z obchodami 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II od 1 listopada do końca przyszłego roku. Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę przez udział w adoracji Najświętszego Sakramentu o godz.20.00, odmówienie jednej dziesiątki różańca i litanii do św. Jana Pawła II. Stosowne teksty do indywidualnej modlitwy będą wyłożone w czasie wieczornej adoracji na ławkach w naszym kościele. Wspólnie będziemy odmawiać tę litanię w pierwszą niedzielę miesiąca.

_______________________________________

Drodzy Siostry i Bracia!

W tej dramatycznej godzinie naszych czasów potrzebna jest nam wszystkim wielka postawa czuwania. Potrzebna jest nam również wielka modlitwa ? za siebie, za nasze rodziny, za nasz polski naród, za Kościół, za Europę. Kształt tej modlitwy wyraził św. Jan Paweł II w swoim biskupim, a  następnie papieskim zawołaniu: ?Totus Tuus?. Był on ?cały dla Maryi? ? a przez to ?cały dla Chrystusa?. Tym samym wyznaczył on nam duchową drogę, którą winniśmy zdążać: przez Maryję do Chrystusa ? aby uzyskać bezcenny pokój serca i na co dzień żyć nadzieją osiągnięcia życia wiecznego. Podejmując tę drogę, tym bardziej rozumiemy, że świętowanie rocznic związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II nie jest zwykłym nawiązywaniem do ?okrągłych? dat związanych z jego biografią; że jest ono świadomym podejmowaniem przez nas tego duchowego dziedzictwa, jakie nam pozostawił; że jest zadaniem, którego rzetelne wypełnienie sprawi, iż z obecnych duchowych zmagań i zagrożeń wyjdziemy jeszcze bardziej wewnętrznie silni i mocni; że staniemy się bardziej maryjni ? a przez to bardziej Chrystusowi.

W związku z tym bardzo proszę, aby rozpoczynające się niebawem nabożeństwa październikowe stały się naszą jedną wielką modlitwą różańcową w intencji naszego narodu i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Równocześnie zarządzam, by od 1 listopada br. aż do końca 2020 roku we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych, pół godziny przed wieczorną Mszą świętą odbywała się cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, na koniec której należy odmówić jedną dziesiątkę różańca i litanię do św. Jana Pawła II. Niech ta szczególna modlitwa, zanoszona do Boga w 100-lecie jego urodzin, stanie się wyrazem naszej wielkiej wdzięczności za dar Karola Wojtyły ? św. Jana Pawła II Wielkiego, a jednocześnie naszą serdeczną prośbą, aby nieustannie wstawiał się za swoją ukochaną Ojczyzną, za tak bliskim jego sercu Krakowem i całą Archidiecezją Krakowską.  

Na ten wielki wspólnotowy czyn modlitewny wszystkim Wam, Ukochani Archidiecezjanie, z serca błogosławię

 

+ Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

Kraków, 14 września 2019 roku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 

Przeczytaj cały list.