XXVI Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej


Warning: getimagesize(/wojciech/wp-content/uploadshttps://wojciechnarynku.pl/wp-content/uploads/2018/09/pielgrzymka-rodzin.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /wojciech/wp-content/themes/total-3.6.0/framework/classes/image-resize.php on line 103
Pielgrzymka Rodzin

Hasłem tegorocznej XXVI Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej zaplanowanej na niedzielę 16 września br. są słowa św. Jana Pawła II zaczerpnięte z Listu do rodzin: Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości. Przesłanie to wydaje się być niezwykle aktualne wobec gwałtownych zmian zachodzących w naszej kulturze. Bardzo trafnie opisuje je amerykański pisarz Alvin Toffler stwierdzając: ,,w nasze życie wdziera się już nowa cywilizacja […]; niesie ze sobą nowy styl życia rodzinnego, zmiany w pracy, w miłości i w życiu, nową gospodarkę, nowe konflikty polityczne, a przede wszystkim ? zupełnie odmienną świadomość?? (A. Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985, s.33).

W naszej Archidiecezji od przeszło 25 lat niestrudzenie spotykamy się na Pielgrzymce Rodzin u Matki Bożej Kalwaryjskiej, by zawierzać rodziny i małżeństwa. W obecnym roku związanym z 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża oraz Jubileuszem 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, liczymy na szczególne łaski, które pomogą nam znajdować nowe formy duszpasterskiego towarzyszenia w kształtowaniu świadomości naszych rodzin, by – pomimo wielu zagrożeń – niezmiennie pozostawały centrum i sercem cywilizacji miłości.

Zaproszenie Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na XXVI Pielgrzymkę Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.