Życzenia na Uroczystość Narodzenia Pańskiego


Warning: getimagesize(/wojciech/wp-content/uploadshttps://wojciechnarynku.pl/wp-content/uploads/2018/12/Szopka-Wojciech-2018-1.png): failed to open stream: No such file or directory in /wojciech/wp-content/themes/total-3.6.0/framework/classes/image-resize.php on line 103
Szopka – Wojciech 2018 (1)

Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. W duchu i radości tej prawdy wiary przeżywamy te świąteczne dni i chcemy przez to jeszcze bardziej uwierzyć w Boga, któremu warto powierzyć swoje życie, skoro On sam ludzkie życie uczynił drogą do zbawienia. Życzymy wszystkim, by tej wiary, nadziei i miłości wystarczyło zwłaszcza tam, gdzie trud ludzkiego życia grozi zniechęceniem. Niech Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel umocni naszą ludzką słabość i pozwoli uwierzyć, że On jest z nami zawsze.

Swoje życzenia przekazuje nam również Ksiądz Arcybiskup. Napisał, w swoim słowie: Z okazji Świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzę Wam, Drodzy Archidiecezjanie, abyście na wzór pasterzy betlejemskich mogli w te Święte Dni przeżywać wiele prawdziwych duchowych radości; abyście wielbili Boga, który do końca nas umiłował, dając nam Swego Jednorodzonego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy; abyście obdarzeni przez Pana łaską wewnętrznego pokoju, przekazywali go innym ? swoim najbliższym, krewnym i znajomym.

Serdeczne życzenia Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego, dla wszystkich modlących się w kościele św. Wojciecha na Rynku w Krakowie i wszystkich, życzliwie wspierających tę świątynię, aby każdy z nas doszedł do swojej życiowej stajenki i spotkał Jezusa, życzą ks. Andrzej, rektor i ks. Antoni, senior.