13 LUTY – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Omar Lopez RwF PJRWhAI Unsplash

SZCZĘŚLIWI!

„Błogosławieni jesteście… gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą! ” (Z Ewangelii dnia, Łk 6, 17. 20-26)

Oto także cena przyjaźni z Chrystusem: zelżenie, odrzucenie, pogarda. Jak drogocenna jest przyjaźń, skoro tyle może kosztować! I jakże brzmi to słowo: szczęśliwi, błogosławieni! Przyjaźń jest największym szczęściem. Ani bogactwo, ani sytość, ani śmiech, ani spokój nie są szczęściem, jeśli nie ma z kim i dla kogo tego przeżywać.

Zapraszamy do św. Wojciecha na Rynku, do szczęścia przyjaźni z Chrystusem i z bliźnimi!

7.00 – 21.37 Adoracja – Szczęście, że Jesteś! I że ja mogę być.

12.15, 19.00, 21.37 Eucharystia – Szczęście, że dajesz nam Siebie! I że my możemy dawać siebie.

(O godz. 19.00 Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Komunia rozdzielana odświętnie, na klęczniku, pod dwiema postaciami).

20.00 Kolacja – Szczęście, że Jesteś tam, gdzie jesteśmy razem! I że odnajdujemy Ciebie i siebie nawzajem, gdy jesteśmy razem.

22.22 Poczęstunek – Szczęście, że posyłasz, troszcząc się, by nie zgłodnieli w drodze! I że my możemy się nawzajem o siebie troszczyć.

Przyjdźcie błogosławieni!