Skrzynka intencji

Codziennie na Adoracji Najśw. Sakramentu modlimy się o moralną odnowę naszego miasta, a także za prześladowanych za wiarę. Jeśli chcesz, abyśmy ogarnęli modlitwą również Ciebie, wyślij nam swoją intencję.