Msze Święte:

NIEDZIELA I UROCZYSTOŚCI: 12:15, 19:00, 21:37
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 15:15, 21:37
SOBOTA: 21:37 (Liturgia Wigilii Dnia Pańskiego)

Spowiedź Święta:

od poniedziałku do soboty 20:00 – 21:30 w kaplicy bł. W. Kadłubka

Chrzty:

Udzielane są w kościele zarówno podczas niedzielnych Mszy św., jak i w innych, dogodnych dla rodzin terminach – po uprzednim umówieniu. SKONTAKTUJ SIĘ (e-mail: rektorat@wojciechnarynku.pl)

Potrzebne dokumenty

– pozwo­le­nie z para­fii zamiesz­ka­nia
– metry­ka uro­dze­nia dziec­ka z USC
– wypis z Księ­gi Ślu­bów (w przy­padku bra­ku ślu­bu wyma­ga się aktów uro­dze­nia rodzi­ców z USC)
– zaświad­cze­nia rodzi­ców chrzest­nych z para­fii zamiesz­ka­nia
– prośba Rektora kościoła św. Wojciecha do parafii Mariackiej

Śluby:

W soboty do godz. 17:00 lub w innym dniu po uzgodnieniu. SKONTAKTUJ SIĘ (e-mail: rektorat@wojciechnarynku.pl)