13 MARCA – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ahmadreza Rezaie 9jBzdMhFL3g Unsplash

TWARZ!

GDY SIĘ MODLIŁ, WYGLĄD JEGO TWARZY SIĘ ODMIENIŁ” (Z Ewangelii dnia, Łk 9, 26b-36)

Twarz jest ikoną człowieczeństwa. Twarz nieustannie mówi. Raz zmęczona, smutna, pogodna, troskliwa, bolejąca, triumfująca… twarz nieustannie tajemniczo mówi. Modlitwa sprawia, że w każdej sytuacja jest odmieniona, tak że jaśnieje dziwnym światłem.

Zapraszamy do św. Wojciecha na Rynku, by być blisko, gdy modli się Jezus do Ojca!

7.00 – 21.37 Adoracja – Modlitwa Jezusa Obecnością.

12.15, 19.00, 21.37 Eucharystia – Modlitwa Jezusa Wdzięcznością.

(O godz. 19.00 Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Komunia rozdzielana odświętnie, na klęczniku, pod dwiema postaciami).

20.00 Kolacja – Modlitwa Jezusa Miłością Braterską.

22.22 Poczęstunek – Modlitwa Jezusa Gestem.

Bądźmy blisko w modlitwie Jezusa!