14 LISTOPADA 2021 – DZIEŃ PAŃSKI U ŚWIETEGO WOJCIECHA NA RYNKU

Kal Visuals AK4iPNYipnU Unsplash

MIŁOŚĆ NAJPROSTSZA

Niebo i ziemią przeminą, ale moje słowa nie przeminą (Mk 13,31). Nawet niebo nie jest trwałe…
Jedyne, co jest trwałe to słowo Pana. On sam jest słowem Ojca. Czyli niebo to On, Jezus. Niebo to
przyjaźń z Nim. Niebo to przyjaźń w Nim z ludźmi. To nie przeminie. Zapraszamy do celebrowania
Świętego Dnia Pańskiego do Świętego Wojciecha, by w prostocie miłości, która nigdy nie przeminie,
uszczęśliwiać serca.
7.00 – 21.37 Adoracja – miłość bycia w ciszy ze sobą Boga i Jego przyjaciół.
12.15 Eucharystia – miłość ofiarowania i przyjęcia nieprzemijalnego Słowa i Pokarmu.
19.00 Eucharystia – miłość ofiarowania i przyjęcia nieprzemijalnego Słowa i Pokarmu. Celebracja w
języku łacińskim. Komunia rozdzielana uroczyście, na klęczniku, pod dwiema postaciami.
20.00 Kolacja – miłość agapa – stołu słowa, więzi, pokarmu. Wspólne chwile ze sobą przy stole na
kolacji w rektoracie. Specjały na stole tym razem z ziemi podkarpackiej 🙂
21.37 Eucharystia – miłość ofiarowania i przyjęcia nieprzemijalnego Słowa i Pokarmu.
22.22 Poczęstunek – przystań miłości – chwila na dobre słowo, uśmiech i przekąskę przed świątynią…
a specjały z ziemi podkarpackiej 🙂
Zapraszamy do prostych chwil w miłości Pana i wspólnoty!