19 czerwca – NAŚLADOWAĆ. WYBRAĆ DROGĘ.

Christopher Sardegna IRyGmA No2Q Unsplash

NIECH MNIE NAŚLADUJE ” (Z Ewangelii dnia Łk 9, 18-24)

Wybrać ślady, by w nie wejść. To często początek pięknej pasji życia. Pasji zadziwienia i pasji zmagania. Bez pasji człowiek usypia, gnuśnieje, usycha…

Zapraszamy do Świętego Wojciecha, by szukać śladów Mistrza.

12.15, 19.00, 21.37 EUCHARYSTIA – PRAGNIENIE. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami… To jest potęga w życiu! Wiedzieć, że ktoś nakrywa do stołu, zastawia go, przygotowuje posiłki, a wszystko z potrzeby serca, z pragnienia przyjęcia kogoś kogo kocha! Potęga!

(O godz. 19.00 Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Śpiew scholi. Komunia rozdzielana odświętnie, na klęczniku, pod dwiema postaciami).

7.00 – 21.30 ADORACJA OBECNOŚĆ. Jestem z wami przez wszystkie dni… Być pod spojrzeniem Kogoś, kto jest chlebem życia jest jak woń chleba prosto z pieca! Jezus – chleb prosto z pieca, rozpalonego ogniem miłości!

20.00 KOLACJAGOŚCINNOŚĆ. Przestrzegajcie gościnności. Piękno bycia razem po liturgii jest niewymowne! Pierwsi chrześcijanie tego bardzo przestrzegali. Mądrzy ludzie!

22.22 POCZĘSTUNEKRADOŚĆ. Radujcie się! A okazja przednia – witamy lato! Cieszymy się, że Pan także pozwala leżeć na zielonych pastwiskach! Będą lody! Dużo lodów!

Przybywajcie, naśladować Miłość!