20 MARCA – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Photoholgic C1EbdHnxMdk Unsplash

CIERPLIWOŚCI!

„…okopię go i obłożę nawozem; może wyda owoc” (Z Ewangelii dnia, Łk 13, 1- 9)

Umieć czekać. Piękno trudne i piękno dostojne. Nie niecierpliwić się, gdy jeszcze nie ma, gdy powoli idą sprawy, gdy jeszcze nie wychodzi. Starać się i czekać. Boska cecha. Pokój. Szlachetność. Miłość jest cierpliwa!

Zapraszamy do św. Wojciecha na Rynku, by być blisko Pana, który jest bardzo cierpliwy!

7.00 – 21.37 Adoracja – Cierpliwość ciszy. Pan jest łagodny (Ps 145, 8)

12.15, 19.00, 21.37 Eucharystia – Cierpliwość Sługi. Pan jest pokorny (Mt 11,29)

(O godz. 19.00 Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Komunia rozdzielana odświętnie, na klęczniku, pod dwiema postaciami).

20.00 Kolacja – Cierpliwość harmonii. Pan daje pokarm we właściwym czasie (Ps 145, 15)

22.22 Poczęstunek – Cierpliwość obdarowywania. Pan jest hojny (Ps 145, 18)

Bądźmy blisko w modlitwie Jezusa!