21 LISTOPADA 2021 – DZIEŃ PAŃSKI U ŚWIĘTEGO WOJCIECHA NA RYNKU

Mark Paton BmzkW NN0pQ Unsplash

KRÓLESTWO SŁUCHANIA.

Każdy kto jest z prawdy, słucha głosu mego (J 18,37).
Kto jest z prawdy słucha Pana. Prawdziwy Król, Chrystus, wsłuchany jest w Ojca. Król to ten, kto umie
słuchać. Królestwo słuchania. Jesteśmy zaproszeni, by królować!
Do wspólnych chwil zasłuchania u świętego Wojciecha na Rynku – ZAPRASZAMY!
7.00 – 21.37 Adoracja – cisza zasłuchania w Obecność!
12.15 Eucharystia – zasłuchanie w Słowo, Posiłek Życia.
19.00 Eucharystia – zasłuchanie w Słowo, Posiłek Życia. Celebracja w języku łacińskim. Komunia
rozdzielana uroczyście, na klęczniku, pod dwiema postaciami.
20.00 Kolacja – zasłuchanie w człowieka. Wspólne chwile przy stole na kolacji w rektoracie.
21.37 Eucharystia – zasłuchanie w Słowo, Posiłek Życia.
22.22 Poczęstunek – zasłuchanie w cząstkę radości, by wyruszyć na drogi nowego tygodnia z
uśmiechem chwili tego spotkania przy przekąsce i dobrym słowie.
Zapraszamy do prostych chwil w miłości Pana i wspólnoty!