23 STYCZNIA – III NIEDZIELA ZWYKŁA

Marcos Paulo Prado Iv0mvJx9uLM Unsplash

JESTEŚMY CIAŁEM CHRYSTUSA
„Jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami ” (1 Kor 12,27)
Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy Chrystusem. Jego Ciałem. Gdy kapłan nas karmi Chlebem Życia,
mówi: „Ciało Chrystusa”. Tak samo można powiedzieć, gdy wspólnota wierzących jest razem w
miłości – to ciało Chrystusa!
Zapraszamy do umacniania się Ciałem Chrystusa i w Ciele Chrystusa do św. Wojciecha na Rynku!
7.00 – 21.37 Adoracja – Kontemplacja Ciała Chrystusa. Ciało jest dla kontemplacji. Wtedy zadziwienie
staje się progiem wzruszenia w przeżywaniu spotkania.
12.15, 19.00, 21.37 Eucharystia – Karmienie się Ciałem Chrystusa. Ciało jest pokarmem. Wtedy
zaspokajanie głodu jest piękną formą prostej miłości, która karmi i jest karmiona.
(O godz. 19.00 Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Komunia rozdzielana odświętnie, na
klęczniku, pod dwiema postaciami).
20.00 Kolacja – Karmienie Ciała Chrystusa. Ciało jest, by je karmić. Tworząc Ciało Chrystusa,
pragniemy je karmić przy stole chleba i wina, przy stole czułości i wdzięczności.
22.22 Poczęstunek – Posłannictwo Ciała Chrystusa. Ciało jest dla drogi. Mamy iść, jako Ciało
Chrystusa, iść razem, aby inni mogli Chrystusa w nas dotknąć. Krótka chwila świadomości, że
jesteśmy jedno, daje nam wielką siłę na drogę. Ta Chwila przed świątynią, przy zakąskach, jest
wspaniałym doświadczeniem prostej jedności i braterstwa.
Przybywajcie Oczekiwani!