27 LUTY – VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Serce

PIĘKNE SERCE.

Bogactwo, którego nikt nie potrafi odebrać – piękne serce. Owocem pięknego serca jest dobre słowo. Dobre słowo daje życie.

Zapraszamy do św. Wojciecha, by w Słowie Życia trwać. Pan Bóg pragnie czynić nasze serca, nasze życie – pięknem.

7.00 – 21.30 Adoracja – piękno spojrzenia. Chleb, który uspokaja oczy.

12.15, 19.00, 21.37 Eucharystia – piękno uczczenia. Celebracja, która uspokaja myśli.

(O godz. 19.00 Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Komunia rozdzielana odświętnie, na klęczniku, pod dwiema postaciami).

20.00 Kolacja – piękno braterstwa. Spotkanie, które uspokaja lęk.

22.22 Poczęstunek – piękno uśmiechu. Chwila, która uspokaja słowa.

Przyjdźcie, by spotkać się z Pięknem Ukrytym!