27 MARCA – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE

Laetare

PROMIENIE WESELA!

„…trzeba było się weselić…” (Z Ewangelii dnia, Łk 15, 32)

LAETARE. Niedziela wesela i radości! Jak to? W Wielkim Poście? Tak! To radość wobec Kogoś! Trzeba się umieć ucieszyć – z łask już w tym czasie otrzymanych, z wytrwałości w praktykach postnych, z odczuwalnej już woni świąt paschalnych! Różowy kolor szat liturgicznych jest symbolem tego, że fiolet wielkopostny jest przeniknięty już bielą Wiosny paschalnej, bielą naszego oczyszczenia z grzechów!

Zapraszamy do św. Wojciecha na Rynku, by w Panu się uradować!

7.00 – 21.37 Adoracja – Wesele obecności! Radość Pana, że jest dla nas! Radość nasza, że jesteśmy z Nim.

12.15, 19.00, 21.37 Eucharystia – Wesele Chleba! Radość Pana, ze nas karmi! Radość nasza, że możemy innych Chlebem Życia uszczęśliwić.

(O godz. 19.00 Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Komunia rozdzielana odświętnie, na klęczniku, pod dwiema postaciami).

20.00 Kolacja – Wesele przyjaźni. Radość, że Boże dar i praca ludzkich rąk ma smak, daje piękne chwile i siłę do codzienności!

22.22 Poczęstunek – Wesele jedności! Radość, że jesteśmy razem na drogach przygotowania do świąt, do różnych zadań, do miłości!

Radujcie się w Panu!