29 MAJA – RADOSNE ROZSTANIE

Lost Design 3HF6bm8CBv4 Unsplash

ROZSTAŁ SIĘ Z NIMI (…) A ONI Z WIELKĄ RADOŚCIĄ WRÓCILI DO JERUSALEM ”

(Z Ewangelii dnia ŁK 24, 46-53)

Tak umieć żyć, tak umieć spotykać się, tak umieć kochać, by rozstanie było radosne, by rozstanie było pełne szczęścia, po wypełnieniu jakimś dobrem, błogosławieństwem, pięknem, które chce się nieść w codzienność spraw. Piękno rozstań to piękno spotkań! Piękne rozstanie Chrystusa z Przyjaciółmi – chcemy kontemplować w niedzielę. Przybywajcie, byśmy byli w kontemplacji blisko siebie!

12.15, 19.00, 21.37 EUCHARYSTIA – SŁOWO, CHLEB I WINO… I BÓG TAK UKRYTY. Spotkanie Przyjaźni, po którym słowa IDŹCIE są posłaniem, by nieść Przyjaźń Boga w codzienność!

(O godz. 19.00 Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Śpiew scholi. Komunia rozdzielana odświętnie, na klęczniku, pod dwiema postaciami).

7.00 – 21.30 ADORACJACHLEB, KTÓRY CISZĄ KOI SERCE. Spotkanie wzajemności, by rozstanie było drogą, na której jesteśmy CHLEBEM, który koi serca.

20.00 KOLACJA PASCHALNAPRACA LUDZKICH RĄK ZŁOŻONA NA STOLE. Spotkane komunii osób, by rozstanie służyło codziennej pracy wykonywanej z większą radością, skoro wykonujemy ją dla tych których kochamy!

22.22 POCZĘSTUNEKZBIERZCIE OKRUCHY, KTÓRE POZOSTAŁY… uczy Chrystus. CZAS OKRUCHÓW ZBIERANYCH Z UCZUCIEM. Nauka miłości do okruchów chleba, czasu, gestu… i rozstanie po takim szacunku, które sprawia szczęście dalszych kroków, bo każdy z nich jak okruch, jest darem Boga!

Przybywajcie, by się rozstać z radością i mieć siłę radości na codzienność!