30 STYCZNIA – IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Melanie Wasser J8a TEakg78 Unsplash

PRZETAŃ SIĘ BAĆ!
„Będą walczyć przeciw Tobie, lecz nie zdołają Cię zwyciężyć! ” (Jr 1,19)
Czy już jasne? Bracie, Siostro – będą walczyć przeciw tobie. Będą tacy. Albo są tacy. Ale przestań się
bać! Lęk przed innymi jest niezdrowy. Pan zapewnia – nie zdołają cię zwyciężyć. Nie lękaj się ich.
Uczynię cię twierdzą warowną! (Jr 1,4-5.17-19).
Zapraszamy do św. Wojciecha na Rynku, by od Pana przyjąć odwagę i siłę! Zbroję godności i miłości!
7.00 – 21.37 Adoracja – Siła Ciszy! Ten kto odkrył jej wartość jest twierdzą warowną!
12.15, 19.00, 21.37 Eucharystia – Siła Dobroci! Ten, kto jest dobry, nawet gdy złem uderzony, jest
kolumną żelazną!
(O godz. 19.00 Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Komunia rozdzielana odświętnie, na
klęczniku, pod dwiema postaciami).
20.00 Kolacja – Siła Wspólnoty! Ten, kto jest dla przyjaciół, jest murem ze spiżu!
22.22 Poczęstunek – Siła ziarna! Ten, kto przez małe rzeczy kocha, jest schronem!
Przyjdźcie po – moc!