38 Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę 6-11 sierpnia 2018

PPK 2018 Plakat 7xxx 691×1024

 

Kolejna XXXVIII Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu z 1981 roku, odbędzie się tradycyjnie w sierpniu br. i jak co roku wyruszy ?w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny?. Jej tematem będą słowa ?Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym?.

PROGRAM DUCHOWY

Nowy program duszpasterski na lata 2017-2019, przebiega pod hasłem ?Duch, który umacnia miłość?.  Tematem Roku duszpasterskiego 2017/2018 są słowa:  ?Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym? (Dz 2, 4).

Chcielibyśmy budzić świadomość, że jesteśmy bierzmowani, że mamy zadania, które wynikają z przyjęcia Ducha Świętego, a są to przede wszystkim działania ewangelizacyjne

Program jest zachętą do refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego owocami. ?Duch Święty sprawił, że Kościół stał się misją. A świadomość, że jesteśmy bierzmowani, powinna mieć przełożenie na życie społeczne. Dary i owoce Ducha Świętego powinny być w nas nawet w trudnych kontekstach codziennego życia, a dzięki łasce Ducha Świętego powinniśmy zmieniać rzeczywistość społeczną?.

Program kolejnego roku duszpasterskiego uwzględnia głosy osób świeckich reprezentujących różne wspólnoty i stowarzyszenia, a jego ogólny charakter jest inspiracją dla programów diecezjalnych i parafialnych w całej Polsce. ?To drogowskaz dla Kościoła w Polsce, tak, abyśmy w miarę możliwości podążali wszyscy w jednym kierunku?.

Pielgrzymka to codzienna Msza św., konferencje, modlitwa, Anioł Pański, modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia.  Pielgrzymka to też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę np. z księżmi czy siostrami zakonnymi czy np. wspólnie pośpiewać.

Cała pielgrzymka podzielona jest na 8 Wspólnot, z których każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych.

ZAPISY

Zapisy odbywać się będą:

  • w okresie czerwiec ? lipiec w parafiach u przewodników grup
  • od 1 ? 5 sierpnia w bazach poszczególnych Wspólnot.

Można także zapisać się w dniu wyjścia Pielgrzymki, przychodząc w odpowiednie miejsce nadawania bagaży pod Wawel, nadać swój bagaż na określoną grupę w ramach danej Wspólnoty. W ciągu pierwszego dnia będzie możliwość zapisu na trasie pielgrzymki bądź wieczorem na pierwszym noclegu.

Szczegóły -> tutaj