40 ROCZNICA WYBORU KARD. KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ

8134

Pod hasłem ?Otwórzcie drzwi Chrystusowi?, zaczerpniętym z homilii Jana Pawła II wygłoszonej na Placu św. Piotra w Rzymie, podczas Mszy Świętej inaugurującej Jego pontyfikat w 1978 roku, odbędą się w Krakowie obchody 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Szczegółowy program uroczystości.