6 STYCZNIA – PRZYBYWAJCIE WRAZ Z MĘDRCAMI

Spot

SZCZĘŚLIWY, KTO IDZIE NA SPOTKANIE
Kiedy wszystko służy spotkaniu, wtedy życie staje się spotkaniem.
Epifania to objawienie się Boga, który jest Spotkaniem!
Zapraszamy do spotkań u Św. Wojciecha!
7.00 – 21.37 Adoracja – spotkanie z Bogiem w ukryciu ciszy.
12.15, 19.00, 21.37 Eucharystia – Spotkanie z Bogiem i wspólnotą w celebracji. (O godz. 19.00
Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Komunia rozdzielana odświętnie, na klęczniku, pod
dwiema postaciami).
20.00 Kolacja – Spotkanie z Bogiem we wspólnocie. Stół słowa, chleba, radości, więzi.
22.22 Poczęstunek – Spotkanie z Bogiem w okruchach. Smak drobnego poczęstunku, uśmiechu,
gestu, słowa.
Do zobaczenia!