7 LISTOPADA 2021 – DZIEŃ PAŃSKI U ŚWIĘTEGO WOJCIECHA NA RYNKU

Zac Durant  6HzPU9Hyfg Unsplash

PROSTE SZCZĘŚCIE

Jezus dostrzegł wdowę, która wrzuciła do skarbony niewiele, a wszystko. Takie jest proste szczęście
Mistrza. Dostrzega okruchy, w których jest całe serce drugiego człowieka! Zapraszamy do
przeżywania prostego szczęścia w Dniu Pańskim u Świętego Wojciecha na Rynku.
7.00 – 21.37 Adoracja – proste szczęście wpatrywania w skromny Chleb, w którym Jezus zawarł całe
swe Serce.
12.15 Eucharystia – proste szczęście słów i gestów liturgii, w której Pan wyraża swą miłość.
19.00 Eucharystia – proste szczęście słów i gestów liturgii, w której Pan wyraża swą miłość. Celebracja
w języku łacińskim. Komunia rozdzielana uroczyście, na klęczniku, pod dwiema postaciami.
20.00 Kolacja – proste szczęście okruchów chwil razem ze sobą przy stole przygotowanym w
rektoracie.
21.37 Eucharystia – proste szczęście słów i gestów liturgii, w której Pan wyraża swą miłość.
22.22 Poczęstunek – proste szczęście zatrzymania się przed świątynią, by smakując zakąski,
uśmiechem obdarować siebie nawzajem.
Zapraszamy do prostych chwil, które nas jednoczą!