8 MAJA – RĘCE

Gert Stockmans N85taMiq0S4 Unsplash

Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki…” (Z Ewangelii dnia J 10, 27-30)

Kontemplacja rąk kochanej osoby! Rąk spracowanych, Rąk błogosławiących. Rąk dających chleb i wino. Rąk czułych. Rąk mocno trzymających.

Zapraszamy do wspólnego zamyślenia nad tajemnicą dłoni Pasterza.

12.15, 19.00, 21.37 EUCHARYSTIA RĘCE ŁAMIĄCE CHLEB. Jego szczęście usługiwania przy stole! Jego szczęście karmienia owiec Najwyborniejszą Pszenicą!

(O godz. 19.00 Eucharystia Uroczysta, w języku łacińskim. Komunia rozdzielana odświętnie, na klęczniku, pod dwiema postaciami).

7.00 – 21.30 ADORACJARĘCE UKRYTE. Cisza zamyśleń nad dobrocią Pasterza. Ile otrzymujemy z Jego dłoni, a tak mało te dłonie dostrzegamy.

20.00 KOLACJA PASCHALNARĘCE PRZYJMUJĄCE. Pasterz karmi także przyjmując zaproszenia do stołu, który ktoś zastawił. Ile razy o tym w Ewangelii. Przyjmijcie ten chleb i to wino codzienności, byśmy stanowili jedną owczarnie, razem na pastwisku dobra.

22.22 POCZĘSTUNEKRĘCE BŁOGASŁAWIĄCE. Pasterz rozsyłając słuchaczy z pustkowia, zadbał, by mieli co jeść. Błogosławione dłonie, które dbają o chleb dla innych. Przyjmijcie ten chleb. Te chwilę. To rozesłanie miłości i pokoju.

Przyjdźcie, by z Jego dłoni przyjąć paszę życia, chleb pokoju, wino radości, czas miłowania!