9 STYCZNIA – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Geilan Malet Bates–r0LVolzoxg Unsplash

WYZNANIE MIŁOŚCI

„Ty jesteś moim Synem umiłowanym…” (Łk 3,22)
Bóg Ojciec wyznaje miłość Synowi. Piękna chwila. Wyznanie miłości jest pokarmem życia. Tam gdzie
tego brakuje, ludzie są głodni.
Zapraszamy do chwil zmyśleń nad tą prawdą do św. Wojciecha!
7.00 – 21.37 Adoracja – cisza kochających się osób.
12.15, 19.00, 21.37 Eucharystia – Ołtarz: stół Boga. Słowo. Pokarm. Wspólnota. Uświęcenie. (O godz.
19.00 Eucharystia Uroczysta, ze śpiewem scholi, w języku łacińskim. Komunia rozdzielana odświętnie,
na klęczniku, pod dwiema postaciami).
20.00 Kolacja – wspólne chwile przy stole. Miłość w prostocie bycia ze sobą, chleba na stole, podania
kubka herbaty bliźniemu…
22.22 Poczęstunek – Miłość wyrażona w przygotowaniu pokarmu, wdzięczności, przyjęciu darów,
radości smakowania.
Do zobaczenia!