Adwokat. Obrońca. Pocieszyciel. Jezus wysyła nam Ducha Świętego, który jest Tchnieniem Ojca, by nas Jego czułością nakarmić. Przyjmijcie ten Pokarm.
Zapraszamy do Świętego Wojciecha na Rynku, w sobotę, 4 czerwca, na Czuwanie, by Czuły Adwokat mógł nas ucałować Ojcem w Chrystusie, Ich Miłością.
19.00 Czuwanie. Śpiew. Cisza. Czas Słowa. Błogosławienie.
21.37 Uroczysta Eucharystia
23.00 Agapa
3.00 Jutrznia
Ps. Na Agapę zapisy w zakrystii dziś, 29 maja.