DZIEŃ ŚWIĘTY CELEBRACJI ŻYCIA I PRZYJAŹNI 10 PAŹDZIERNIKA, XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

James Coleman SfRV6Sq02gA Unsplash

Zapraszamy do CELEBRACJI do św. Wojciechu na Rynku
Godz. 12.15 Celebracja Eucharystii,
Godz. 19.00 Uroczysta celebracja Eucharystii. Języku łaciński. Komunia Święta na klęczniku
pod dwiema postaciami.
Godz. 20.00 – 21.20 Celebracja Ciszy z Bogiem. Adoracja.
Godz. 20.00 – 21.20 Celebracja wspólnej wieczerzy. Kolacja ze Wspólnotą przy stole w
rektoracie.
Godz. 21.37 Celebracja Eucharystii.
Godz. 22.20 Celebracja „chwili” z drugim człowiekiem przy przekąsce przed świątynią.
Przybywajcie. Zapraszamy.