DZIEŃ WIĘZI Z BOGIEM I BLIŹNIIMI

Grant Whitty YxH JmK 94g Unsplash

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Zapraszamy do CELEBRACJI WIĘZI u św. Wojciecha na Rynku
Godz. 12.15 Eucharystia
Godz. 19.00 Eucharystia. Części stałe – język łaciński. Komunia Święta na klęczniku pod
dwiema postaciami.
Godz. 20.00 – 21.20 Cisza z Chrystusem ukrytym w Chlebie
Godz. 20.00 – 21.20 Kolacja w rektoracie
Godz. 21.37 Eucharystia
Godz. 22.20 Poczęstunek z chwilami spotkań przed świątynią