Ekumeniczny Maraton Biblijny 20-21 X 2019

71188546 740010596442163 2108626507642437632 O 612×347

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII oraz Rada ds. Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej, a nade wszystko Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej serdecznie zapraszają do udziału w Krakowskim Ekumenicznym Maratonie Biblijnym.

Hasłem tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblijnych, które potrwają w dniach 8 ? 24 X 2019 r. jest wezwanie z Ps 34,15: ?(…) szukaj pokoju i dąż do niego?. Słowa te będą też tematem odbywającego się w ich ramach, w dniach 20 ? 21 X 2019 br., już po raz 11 Ekumenicznego Maratonu Biblijnego. Jest to 24-godzinne publiczne czytanie Pisma Świętego: Psalmów i Nowego Testamentu w przekładzie ekumenicznym.

Zapraszamy do kościoła św. Wojciecha w niedzielę 20 X od godz. 14.00.

Więcej informacji tutaj.