Ekumeniczny Maraton Biblijny w Krakowie 22 ? 23 X 2017

MARATON 2017 1

Publiczne czytanie Pisma Świętego: niedziela 22 października, godz. 22:30 – godz. 01:00; poniedziałek 23 października, godz. 05:00 – godz. 21:37.

W dniach 22-23 października odbędzie się w Krakowie Ekumeniczny Maraton Biblijny. Jako miejsce pochylenia się nad tekstami Ewangelii i innych ksiąg Nowego Testamentu oraz nad Psalmami został wybrany kościół św. Wojciecha w Rynku Głównym. To tutaj bowiem, według tradycji, przybyły z Czech patron Polski miał głosić Ewangelię ówczesnym krakowianom. Głosił je jako apostoł Kościoła niedotkniętego jeszcze rozłamami, których dziedzictwo próbujemy dziś z trudem przezwyciężyć.

Tegorocznym tematem Dni Biblijnych były słowa z Księgi Proroka Ezechiela: ?Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze”. Niech przyświecają też krakowskiemu Maratonowi. Wierzymy, że czytając słowo Boże i wsłuchując się w nie, mamy szczególną sposobność doświadczenia spełniania się tego proroctwa. Przywołujemy Bożą Obecność dla Krakowa i błagamy o błogosławieństwo. Obietnica Boża może spełnić się w nas dla dobra nas samych i dla dobra naszego miasta. Trwamy bowiem przy Tym, który ?ma słowa życia wiecznego” (por. J 6, 67-68). Ekumeniczny wymiar naszej lektury Pisma pozwala ponadto przeżyć tę jedność, która już jest nam dana. Jezus tuż przed śmiercią modlił się, ?abyśmy byli jedno”. Chrześcijanom daleko jeszcze do pełnej jedności. Daleko do możliwości wspólnego ?łamania Chleba”. Ale przecież już dziś możemy ?łamać się” i dzielić Jego Słowem ponad barierami różnych wyznań. Czy wolno nam zlekceważyć taką łaskę?

Wszystkich, którzy szukają w Biblii światła i mocy, zachęcamy do zgromadzenia się wokół Słowa Bożego zapisanego w Świętej Księdze w ramach tegorocznego Maratonu. To wyjątkowa okazja do wspólnego świadectwa wiary, złożonego wobec świata przez chrześcijan różnych wyznań. Przyjdźcie spotkać Boga w Jego SŁOWIE!

Ekumeniczny Maraton Biblijny organizują wspólnie: Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII.