I Światowy Dzień Ubogich – PROGRAM

Dzień Ubogich

Pierwszy Światowy Dzień Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej jest odpowiedzią na zaproszenie Papieża Franciszka do przeżywania tego święta w XXXIII Niedzielę Zwykłą, przypadającą na 19 listopada 2017. Papież Franciszek przypomina w Orędziu na I ŚDU słowa św. Jana: ?Nie miłujmy słowem, ale czynem? (1 J 3,18).

 

Program wydarzeń 1. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej (12-19 listopada 2017)

niedziela (5 XI): list Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego odczytany w Parafiach

niedziela (12 XI): głos świadków w kościołach Archidiecezji ? osób, działających w zespołach charytatywnych, stowarzyszeniach i organizacjach oraz kwesta na rzecz ubogich

niedziela ? niedziela (12-19.XII): działają ze zdwojoną siłą punkty monitorujące, pomocowe i wydające posiłki

poniedziałek ? sobota (13-18 XI): katechezy w szkołach wg konspektów, warsztaty dla szkół w miejscach, gdzie udzielana jest pomoc

niedziela (19 XI): akcja ?zaproś sąsiada na obiad? i parafialny ŚDU

niedziela ? sobota (12-18 XI): ?Jerycho? ? modlitwa adoracyjna w kościele św. Barbary (bezpośrednie sąsiedztwo Małego Rynku) jako duchowe zaplecze akcji

wtorek ? niedziela (14-19 XI): ?Namiot Spotkań? na Małym Rynku w Krakowie, a w nim m.in. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, MOPS, Caritas, Dzieło Pomocy O. Pio, Sant?Egidio, DEON, ?Zupa na Plantach?, zgromadzenia zakonne oraz duchowni poprowadzą w godz. 10-20 dostępne dla potrzebujących:

  1. warsztaty i spotkania indywidualne,
  2. informację pomocy psychologicznej, prawnej i opieki nad chorym w domu
  3. kącik seniora i kącik historyczny spowiedź i modlitwę wstawienniczą
  4. popołudniu: występy, filmy i warsztaty prowadzone przez ludzi kultury punkt medyczny oraz akcję ?Metamorfozy? (pobliże namiotu ? siedziba Arcybractwa Miłosierdzia, ul. Sienna), osoby ubogie przez opatrzenie, zmianę wyglądu będą miały szansę na przemianę myślenia o sobie

czwartek ? niedziela (16-19 XI): rekolekcje dla Krakowa i Archidiecezji, w Bazylice Mariackiej prowadzone przez ks. Mirosława Toszę i Wspólnotę Betlejem. Uroczyste rozpoczęcie w czwartek 16 listopada, o godz. 18.30 Mszą św. pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W piątek i sobotę msze św. rekolekcyjne o godz. 11 i 18:30, a w niedzielę, o godz.: 8, 9, 10, 11:15, 12, 13. Na zakończenie rekolekcji w niedzielę w ?Namiocie Spotkań?: 14:00 wspólny posiłek, następnie program artystyczny, a na zakończenie ekumeniczny koncert uwielbienia.