IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Dzień Solidarności 2017

IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym to okazja, by przyjść z pomocą prześladowanym za wiarę poprzez stałą modlitwę w ich intencji. Wypełniając przykazanie miłości nieprzyjaciół, módlmy się również za prześladowców. Zachęcamy także do włączenia się w działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Krew niewinnych rozlewa się na całym Bliskim Wschodzie. Chrześcijanie doświadczają ciągłych prób islamizacji. Ponieważ obawiają się o życie swoje i najbliższych, wciąż trwa wielki exodus z ich domów. Opuszczają Ziemię Świętą i mogą tam już nigdy nie wrócić. Żyją w katastrofalnych warunkach, oczekując zakończenia konfliktu.

Wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt 2,00 zł + VAT 0,46zł), wspierasz potrzebujących chrześcijan na Bliskim Wschodzie. SMS-y możemy wysyłać w okresie od 1.11.2017 do 31.03.2018. Dzięki ofiarom Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie może realizować projekty pomocy dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Stowarzyszenie działa w 150 krajach całego świata niosąc pomoc, nadzieję i pojednanie. Wszystkie akcje, które prowadzimy, można śledzić na naszej stronie internetowej www.pkwp.org. Tam również zamieściliśmy modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Można nas znaleźć także w mediach społecznościowych.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na jedno z poniższych kont z dopiskiem ?Bliski Wschód? PKO BP o/ Warszawa 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990 ING Bank Śląski o/ Warszawa 31 1050 1025 1000 0022 8674 7759 Pomoc Kościołowi w Potrzebie ul. Wiertnicza 142 02-952 Warszawa