KOMUNIKAT REKTORATU KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA NA RYNKU

Komunikat

Zbliżają się Najświętsze Dni. W miniony czwartek poznaliśmy szereg ograniczeń związanych z
pandemią. Rozumiejąc tę potrzebę i mając ją na uwadze nie możemy nie mieć na względzie także
dobra duchowego wiernych, które również wymaga troski i szacunku. Rektorat Świętego Wojciecha
pragnie uczynić wszystko, co możliwe, aby pomóc swoim wiernym przeżyć pięknie te dni ?
najważniejsze dla wierzących w Chrystusa. Aby umożliwić uczestnictwo w Liturgii dla pragnących,
będzie podczas nabożeństw otwarty kościół, boczna kaplica (tam też jest nagłośnienie), natomiast
przed świątynią będą przygotowane rozkładane krzesełka, aby móc z nich skorzystać, uczestnicząc w
liturgii również na zewnątrz. Będzie oczywiście włączone nagłośnienie zewnętrzne. Liturgia Wielkiego
Tygodnia będzie transmitowana także na naszym Facebooku Wojciechowym. W taki sposób, robiąc
co możemy, pragniemy być razem w przeżywaniu misterium naszego zbawienia. Pamiętajmy o
noszeniu maseczek, a przez wzajemną miłość i pokój bądźmy jedno, aby ? jak mówił nasz Mistrz ? po
tym wszyscy poznali, że jesteśmy Jego uczniami. To najważniejsze, Najdrożsi!

ks. Dariusz Talik, rektor kościoła wraz z Radą Doradczą.