Marsz ?Rodzinie i Życiu -Tak!”

Marsz

Organizatorzy II Małopolskiego Marszu ?Rodzinie i Życiu -Tak!” serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Małopolski, parafie i wspólnoty w nich działające do wzięcia w nim udziału. Marsz odbędzie się w niedzielę 8 października i rozpocznie się o godz. 10.00 uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego J. E. Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Katedrze na Wawelu.

Po zakończeniu Mszy Świętej wyruszymy z relikwiami św. Jana Pawła II i św. Joanny Beretta-Molla, największych obrońców życia człowieka – do kościoła św. Wojciecha na Rynku Głównym.

Marsz odbędzie się pod hasłem ?Życiu – tak!” i jest ważnym elementem obchodzonych od wielu lat w Krakowie Dni Jana Pawła II.

Szczególne słowa zaproszenia kierujemy do młodzieży, rodzin wielodzietnych, pracowników Służby Zdrowia, honorowych krwiodawców, strażaków i wszystkich członków organizacji i stowarzyszeń (nie tylko katolickich) z całej Małopolski.

Honorowy patronat nad Marszem objęli: J. E. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita krakowski oraz Piotr Ćwik – wojewoda małopolski. Swoją obecnością zaszczycą nas Posłowie i Senatorowie RP oraz delegacje Akcji katolickiej z ościennych diecezji.

Niech udział w tym marszu będzie wyrazem naszego zdecydowanego poparcia dla skutecznej ochrony życia każdego – bez wyjątku – człowieka od poczęcia po naturalny kres oraz godności rodziny i małżeństwa.