NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH PIĘCIU SOBÓT

ULOTKA WWW

Zapraszamy : 3.06.2017, 1.07.2017, 5.08.2017, 2.09.2017, 7.10.2017