Niezapominajka

Niezapominajka
W kościele św. Wojciecha zrodziło się pragnienie otoczenia modlitwą Kapłanów adorujących Najświętszy Sakrament w tej Świątyni. Modlitwa ta przybrała formę „Niezapominajki”, by nie zapomnieć…
Osoba pragnąca dołączyć do Dzieła Modlitwy wybiera w drodze losowania jednego z kilkudziesięciu Kapłanów i przypisany mu konkretny dzień tygodnia. W tym dniu ofiaruje w jego intencji Komunię św., odmawia Litanię do Chrystusa Kapłana i Żertwy oraz krótką modlitwę.
Zapraszamy do zasiania Niezapominajek na glebach naszych serc.
Szczegóły pod nr 783046477.
NIE ZAPOMINAJmy o KApłanach… +