OGŁOSZENIA, 07 luty 2021

1WZ0136a Copia

1. Przeżywamy 5 niedzielę okresu zwykłego. Dziś Msze Święte o godz. 12.15, 19.00 i
21.37.
2. Kalendarz liturgiczny: w środę wspomnienie świętej Scholastyki, w czwartek Kościół
przeżywa Światowy Dzień Chorych. Pamiętajmy o wszystkich, którzy cierpią w
modlitwie, ale także przez dobre słowo, odwiedziny, pomoc.
3. Zbliża się Wielki Post. Rozpocznie się za 10 dni, w środę 17 lutego. Informuję, że w
naszym kościele nabożeństwa wielkopostne będą w następującym porządku: gorzkie
żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 20.45, natomiast droga krzyżowa w
piątki o godz. 20.45. Więcej informacji na stronie internetowej i Facebooku
Wojciechowym. Przed nami tymczasem tak zwane ?ostatki?. Umiejmy w tym czasie
przeżyć wspólnie z bliskimi jakiś rodzaj dobrej przyjemności, ale także przemyśleć
postanowienia wielkopostne, by dobrze wejść w czas przygotowania do Paschy.
4. W przyszłą niedzielę, przypada 14 lutego, wspomnienie także św. Walentego, który
patronuje zakochanym. Zgodnie z zapowiedzią zapraszam wszystkich zakochanych w
Bogu i w człowieku na Eucharystię o godz. 19.00. Słowo podczas Eucharystii będzie
skoncentrowane na pięknie, które płynie z Bożego daru, jakim jest dar zakochania. Po
Mszy, od 20.00 do 21.00 Adoracja dla zakochanych, z elementami poezji i muzyki.
Informacje szersze o planie adoracji na naszym Facebooku i stronie internetowej. Po
Adoracji – poczęstunek.
5. Zapraszamy na codzienną adorację Najświętszego Sakramentu od 20.00 do 21.30, w
dni powszednie w tych godzinach spowiedź.
6. Niech Dobry Pan umacnia wszystkich na ten czas, który daje nam przeżywać!