OGŁOSZENIA, 10 stycznia 2021

800px P Farinati Bautismo De Cristo

1. Przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego. Dziś Msze Święte o godz. 12.15, 19.00 (ze
scholą i asystą) i 21.37 (transmitowana)
2. Dzisiejsza niedziela zamyka okres Narodzenia Pańskiego. Rozpoczynamy pierwszą
część okresu zwykłego, który potrwa do 16 lutego. Tradycja pozwala na zachowanie
do 2 lutego dekoracji świątecznych w świątyniach. Dopuszczone jest także śpiewanie
kolęd, jednak w sposób ograniczony i ewentualnie tylko na rozpoczęcie i zakończenie
liturgii.
3. W naszym kościele codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu od 20.00 do
21.30, w dni powszednie w tych godzinach spowiedź i codziennie ostatnia Msza w
mieście o godz. 21.37.
4. Dziękuję wszystkim dobroczyńcom naszej świątyni.
5. Wdzięczni Bogu za dar pięknego okresu Bożego Narodzenia, przyjmijmy
błogosławieństwo, by z ufnością wejść w czas, który Bóg przed nami otwiera.