OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, 21 II 2021

Pustynia

1. Przeżywamy 1 niedzielę Wielkiego Postu. Dziś Msze Święte o godz. 12.15, 19.00 i
21.37. Ostatnia będzie również transmitowana. Przed Mszą Świętą o godz. 20.45
Gorzkie Żale, również transmitowane.
2. Zapraszamy do przeżywania wielkopostnej drogi również w naszej świątyni. W każdy
piątek Droga Krzyżowa o godz. 20.45, w każdą niedzielę Gorzkie Żale o godz. 20.45.
Refleksje podczas nabożeństw będą skoncentrowane wokół świadka męki, śmierci i
Zmartwychwstania Chrystusa, jakim była Święta Maria Magdalena, co powiązane jest
ściśle z faktem, że w naszej świątyni od wieków znajdują się jej relikwie. Patrząc
oczyma wiary przez pryzmat jej osoby, chcemy zbliżyć się do Mistrza, Chrystusa.
3. W czasie Wielkiego Postu w naszej świątyni, od poniedziałku do piątku, jest
odmawiana koronka do Bożego Miłosierdzia. Po niej o 15.15 Eucharystia, jak również
codziennie ta ostatnia w mieście o godz. 21.37.
4. Z racji nabożeństw, adoracja w piątki będzie od 20.00 do 20.30. W niedziele Gorzkie
Żale będą podczas Adoracji. Spowiedź Święta w naszym kościele w dni powszednie od
20.00 do 21.30. Zwracam uwagę, że w naszym kościele jest kilku spowiedników
posługującym od 20.00. Na stronie internetowej naszego kościoła jest aktualizowana
lista informująca, który spowiednik ma dyżur w danym dniu. To ważne również dla
osób, które wybrały w tej świątyni stałego spowiednika, albo zamierzają wybrać.
5. W czasie Wielkiego Postu, z racji postanowień i wyrzeczeń potrzebujemy umocnienia.
Wszystkim życzę, by dobry Bóg w swej łaskawości dawał siłę do pięknego
przeżywania tego okresu życia Kościoła.