OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 9 czerwca 2024

XXIII Niedziela ZWYKŁA – 1

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

9 czerwca 2024

X NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. W przyszłą niedziele, 16 czerwca, przypada III niedziela miesiąca. Zapraszamy spotkanie ze Świętą Marią Magdaleną. O godz. 18.00 czuwanie przy jej relikwiach. O godz. 19.00 Eucharystia. O godz. 20.00 kolacja w rektoracie. Ponieważ to ostatnie czuwanie przed wakacjami, tematem czuwania będą słowa z Psalmu 23: „Prowadzi mnie nad wodę, gdzie mogę odpocząć” (Ps 23, 2b). Spróbujemy przy Słowie Bożym nieco nastroić nasze serca na dar odpoczynku.
  2. Prosimy, w miarę możliwości, o uzupełnianie grafiku na adorację Najświętszego Sakramentu na czas wakacyjny. Odpowiednie rubryki są na stornie internetowej i na skrzyni w naszym kościele.
  3. W wyniku awarii instalacji uległa zniszczeniu sala terapeutyczna integracji sensorycznej i rehabilitacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci z afazją, prowadzonej przez Siostry Felicjanki w Krakowie, przy ulicy Millana. Nauczycielem i wychowawcą w szkole jest między innymi pomagająca w naszej świątyni Siostra Joela. Jeśli ktoś zechciałby pomóc siostrom w remoncie zniszczonej sali terapeutycznej, to w przyszłą niedzielę będzie można to uczynić składając ofiarę do koszyczka na skrzyni, albo na ręce siostry.