OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 6 III 2022

Finding Dan Dan Grinwis O35rT6OytRo Unsplash
  1. Trwa Wielki Post.

Koncentrujemy ten czas w naszej świątyni wokół Mistrza, pragnąc wejść w głęboką intymność z Nim. Refleksje o intymności towarzyszą naszym Nabożeństwom Wielkopostnym, na które zapraszamy w następującym porządku:

Piątki o godz. 20.45 Droga Krzyżowa.

Niedziele o godz. 20.45 Gorzkie Żale.

Rekolekcje przygotowujące do Świąt Paschalnych będą w Wielkim Tygodniu.

Refleksje na Gorzkich Żalach, Drodze Krzyżowej, Rekolekcjach będą też przygotowaniem do rozpoczęcia w naszym kościele comiesięcznych czuwań modlitewnych przy relikwiach św. Marii Magdaleny, które planujemy rozpocząć w niedzielę Wielkanocną. Nasz kościół jest jednym z nielicznych na świecie, który posiada relikwie Św. Marii Magdaleny.

Informacje o nabożeństwach i wydarzeniach wielkopostnych, które będą w naszym kościele, są zamieszczone na stronie internetowej kościoła i Facebooku.

  1. Zapraszamy do chwil spędzonych przed Najświętszym Sakramentem. Adoracja w naszym kościele codziennie od 7.00 do 21.37.
  2. W przyszłą niedzielę, w ramach jałmużny wielkopostnej, będzie można do koszyka na skrzyni złożyć dobrowolny datek dla dziecka, które potrzebuje pilnego leczenia, dość kosztownego, a rodziców nie stać na pomoc swemu dziecku.
  3. Błogosławionych dni nowego tygodnia!