OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 13 III 2022

Jeremy Perkins 7FOSJVtUtac Unsplash
  1. Wielki Post. Koncentrujmy nasze serca wokół Mistrza, pragnąc wejść w głęboką intymność z Nim. Refleksje o intymności towarzyszą naszym Nabożeństwom Wielkopostnym, na które zapraszamy w następującym porządku:

Piątki o godz. 20.45 Droga Krzyżowa.

Niedziele o godz. 20.45 Gorzkie Żale.

W Wielkim Poście w naszym kościele przygotowujemy się także do szczególnych chwil, które od Niedzieli Wielkanocnej będą zainicjowane, a związane są z comiesięcznymi czuwaniami przy relikwiach św. Marii Magdaleny.

Informacje o nabożeństwach i wydarzeniach wielkopostnych, które będą w naszym kościele, są zamieszczone na stronie internetowej kościoła i Facebooku.

  1. Zapraszamy do chwil spędzonych przed Najświętszym Sakramentem. Adoracja w naszym kościele codziennie od 7.00 do 21.37.
  2. Spotkanie grupy biblijnej w najbliższą środę, 16 III, o godz. 18.00 w kawiarence WojcieszCafe. Zapraszamy! 
  3. Dziękujemy za datki złożone na rzecz ukraińskich uchodźców. Zebrana suma w wysokości 1853 zł i 23 grosze została przekazana na pomoc tym osobom.
  4. Przypominamy, że za niecałe trzy tygodnie, 1 kwietnia, rozpoczną się zapisy na wyjazdy wakacyjne z naszym rektoratem, a są to: pielgrzymka rowerowa do Pragi, spływ kajakowy Krutynią i wyjazd do Asyżu pod namioty. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych.
  5. Zgodnie z zapowiedzią, dziś, w ramach jałmużny wielkopostnej, można do koszyka na skrzyni złożyć dobrowolny datek dla dziecka, które potrzebuje pilnego leczenia, dość kosztownego, a rodziców nie stać na pomoc swemu dziecku. Za pomoc tej sprawie – dziękuję.
  6. Błogosławionych dni nowego tygodnia!