OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ZWYKŁA 14 I 2024

XXIII Niedziela ZWYKŁA – 1
  1. Zwracam uwagę, na kilka zmian w godzinach dyżuru w konfesjonale w tym tygodniu (są te zmiany na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej), dotyczy najbliższego poniedziałku i piątku – spowiedź będzie od godz. 16.00 do 17.00 zamiast wieczorem.
  2. W najbliższą środę, o godz. 21.00 – nieszpory w naszej świątyni ze scholą gregoriańską.
  3. Od przyszłej niedzieli będzie zmiana godzin Adoracji Najświętszego Sakramentu w niedziele, będzie rozpoczynać się o godz. 13.00.
  4. W przyszłą niedzielę zapraszamy na czuwanie przy relikwiach Św. Marii Magdaleny, tradycyjnie na godz. 18.00.
  5. Ogłaszam wybory do rady duszpasterskiej przy kościele św. Wojciecha. Rada będzie liczyć 8 osób. Ważne, aby to były osoby które związały się w jakimś stopniu z naszą świątynią, ale także dziełami i wspólnotami. W związku z tym proszę, aby przez najbliższy tydzień, wziąć udział w głosowaniu, w tej fazie poprzez zaproponowanie osoby do rady. Imiona i nazwiska proponowanych osób (nie więcej niż czterech) proszę napisać na kartkach, które są na skrzyni, złożyć je i włożyć do koszyka.