OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ZWYKŁA 28 I 2024

Ivniedz
  1. W najbliższą środę, o godz. 21.00 – nieszpory w naszej świątyni ze scholą gregoriańską.
  2. W najbliższy wtorek i środę dyżur w konfesjonale jest odwołany.
  3. W najbliższy piątek – pierwszy piątek miesiąca i święto Ofiarowania Pańskiego. Eucharystie w porządku dnia powszedniego, o godz. 15.15 i 21.37.
  4. Dziś drugi, decydujący etap wyborów do rady duszpasterskiej przy kościele św. Wojciecha. Na skrzyni są karty z trzynastoma imionami i nazwiskami. To osoby wskazane przynajmniej cztery razy (w minionym tygodniu) przez wiernych. Drugi etap polega na głosowaniu, przez wybór maksymalnie czterech osób z listy przez postawienie znaku „x” w kółku po lewej stronie przy wybranej osobie. W przypadku oddania więcej niż czterech głosów, dana lista nie będzie brana pod uwagę. Rada będzie składać się z 8 osób: sześciu z wyboru (czyli osoby, które zdobędą największą ilość głosów) i 2 z nominacji.

Na liście nazwiska są w kolejności alfabetycznej, nie związanej zupełnie z ilością oddanych głosów w pierwszym etapie.

Wyniki głosowania zostaną podane w najbliższy wtorek, 30 stycznia.