Ogłoszenia duszpasterskie na 11 Niedzielę Zwykłą

Ziarno
  1. W kalendarzu liturgicznym wspominamy: we wtorek bł. Romualda, opata, w środę bł. ks. Władysława Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu, w czwartek św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, w piątek św. Paulina z Noli, biskupa oraz Jana Fishera, biskupa i Tomasza More`a, męczenników. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
  2. W tym tygodniu w piątek dzieci i młodzież kończą kolejny rok szkolny i katechetyczny. W modlitwach prośmy dla nich o dobre i bezpieczne wakacje.
  3. W czerwcu, który jest poświęcony czci Jezusowego Serca, odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy świętej o godz. 15.15, a w niedzielę na zakończenie wieczornej adoracji.
  4. Codziennie w naszym kościele jest adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00 w intencji odnowy moralnej naszego miasta. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
  5. Dziś w Bazylice Mariackiej w godz. od 9.00 do 14.00 w kruch­cie kościo­ła, w kapli­cy św. Anto­nie­go, redak­tor Leszek Mazan będzie pod­pi­sy­wał swo­ją naj­now­szą książ­kę ?Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny?? Jest to opo­wie­ść o histo­rii i legen­dach kościo­ła Mariac­kie­go, w któ­rej kra­kow­ski dzien­ni­karz opisuje mało zna­ne fak­ty i cie­ka­wost­ki.
  6. Bóg zapłać za ofiary złożone na utrzymanie naszego kościoła, a wszystkim modlącym się w naszym kościele życzymy Bożego błogosławieństwa i dobrego nowego tygodnia.